Tâm Linh

Chiêm ngắm bức tranh về Thiên Chúa Ba Ngôi của hoạ sĩ El Greco, bạn và tôi thấy gì vậy?

 

Cung đàn các thiên thần đang cất cao lời tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Vì yêu thương nhân loại dưới thế,

Ba Ngôi sẵn lòng hiến dâng Ngôi Hai là Đức Giê-su.

Ngài đến mặc lấy thân phận loài người.

Ngoại trừ tội lỗi của thế trần,

Ngài chia sẻ mọi nỗi niềm của phận người dưới thế.

Ngài đến để yêu và yêu cho đến cùng.

 

Mọi sự hoàn tất trên Thánh Giá,

nhờ đó ÂN SỦNG tuyệt vời từ trời cao

trở nên trọn vẹn giữa muôn người.

 

Ôi CUNG ĐÀN ÂN SỦNG CỦA THIÊN THẦN

nâng niu thân xác CON MỘT YÊU DẤU,

Ngài đang nằm trong đôi tay dịu dàng của Cha trên trời, và Thánh Thần Chúa đang hiện diện ở bên.

 

Ôi, CUNG ĐÀN ÂN SỦNG CỦA THIÊN THẦN

cùng chắp tay tôn vinh tình yêu của Chúa Ba Ngôi

đang toả vinh quang rạng ngời trên thiên quốc.

 

Ôi, CUNG ĐÀN ÂN SỦNG CỦA THIÊN THẦN

xin cất cao lời tri ân cảm tạ

Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương chúng con dưới thế,

ban ân sủng cứu độ kiếp người thấp hèn chúng con đây.

 

Ôi, CUNG ĐÀN ÂN SỦNG CỦA THIÊN THẦN

Xin cùng chúng con hôm nay

tôn vinh và chiêm ngắm Chúa Giê-su trên con đường thương khó.

 

 Ngọc Thế SJ.