• Lm. Dominik Trần Mạnh Nam
   53113 Bonn

                      Điện thoại: +49 (0) 228 5396530

  • Lm. Jos. Huỳnh Công Hạnh SVD
   70184 Stuttgart

                      Điện thoại: +49 (0) 711 2369093

  • Lm. Stefan Taeubner SJ
   04347 Leipzig
 •  
  • Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà
   13349 Berlin

                      Điện thoại: +49 (0) 30 921061443

  • Lm. Thomas Lê Thanh Liêm
   80339 München

                      Điện thoại: +49 (0) 89 5003470

  • Lm. Franz Nguyễn Thủy SAC
   44623 Herne

                      Điện thoại: +49 2323 1474998

  • Lm. Paul Phạm Văn Tuấn
   31177 Borsum-Harsum

                      Điện thoại: +49 (0) 5127 5170

  • Lm. Đa Minh Nguyễn Ngọc Long
   40479 Düsseldorf

                     Điện thoại: +49 (0) 211 452445

  • Lm. Peter Nguyễn Quân SVD
   48485 Neuenkirchen

                      Điện thoại: +49 (0) 5973 40255

  • Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ
   90409 Nürnberg

                      Điện thoại: +49 174 8107479

 

 

BẢN ĐỒ CÁC GIÁO PHẬN CÔNG GIÁO Ở ĐỨC

BanDoVungTuyenUy