40873571

Vào Chúa Nhật 15.12.2019 sau Thánh Lễ mùa Vọng ở Würzburg, quý bác và anh chị em giáo dân ở Würzburg cùng với anh Hiệp và anh Khanh thuộc Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Tâm, đã đồng thuận cùng cha tuyên uý sát nhập Cộng Đoàn Würzburg vào Cộng Đoàn Thánh Tâm. 

Như thế, Cộng Đoàn Thánh Tâm gồm người Công Giáo Việt Nam ở Würzburg, Schweinfurt, Schonungen, Geldersheim, Volkach và những vùng xung quanh. Ngoài ra, chị Thoa ở Würzburg đồng ý thay cho bác Huy trong vai trò liên lạc. Chị làm việc chung với Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Tâm. Cám ơn bác Huy rất nhiều về sự hy sinh lớn lao từ bao năm qua. Xin Chúa chúc lành cho hai bác và gia đình.