07 - THAY ÐỔI AI?

Ngày xưa có một ông cụ già cố cứu kinh thành Sôđôm khỏi bị Chúa tiêu diệt bằng cách mỗi ngày đi gặp người dân…

TGPSG -- Từ tháng 5-2022, Trang Web của Tổng Giáo phận Sài Gòn có thêm chuyên mục phim HÀNH TRÌNH NÊN THÁNH, gồm các bộ phim vui…

ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU TRONG KINH THÁNH VÀ TRUYỀN THỐNG

 

Riccardo Battocchio

 

Tác giả nhìn lại sự tiến triển của ý tưởng “đời sống vĩnh cửu” từ những gợi ý trong Cựu ước cho…
Gạn đục khơi trong

“Sông Thương nước chảy đôi dòng

Bên đục bên trong em trông bên nào?”

 

Những mỹ từ của câu ca dao trên, chắc…

12.5 - ĐỨC BÀ là toà Đấng khôn ngoan

Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.…

11.5 - ĐỨC BÀ là gương công chính

 

Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế…

Ở gần các con chừng nào chúng ta còn sống…

 

Hàng năm, cha mẹ của em Martin đưa em đến nhà bà ngoại để nghỉ hè, và cha mẹ em về lại nhà trên…

Những bức thư từ Kyiv của Linh mục Jaroslav Krawiec

Những bức thư từ Kyiv: Linh mục Jaroslav Krawiec dòng Đa Minh kể về cuộc chiến Ukraine #20

 

cath.ch, Bernard Hallet, 2022-05-05

10.5 - NỮ VƯƠNG các thiên thần

 

 

Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc…

Tâm sự của suối nhỏ

Bạn thân mến,

“Cạn rồi! Cạn rồi!” là thông điệp tôi muốn nói với bạn, để mong bạn có thể giúp gì đó cho tôi…

09.5 - Rất thánh ĐỨC BÀ MARIA

Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.…

Đối diện với những thử thách về đức tin

Lm. Nnamdi Moneme, OMV

 

WHĐ  Trong hành trình đức tin, có lẽ chúng ta đã từng trải nghiệm: khi thì mình rất mạnh mẽ trong đức tin, nhưng lại có những…

08.5 - TRINH NỮ rất thánh kính chuộng

Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.…

TÌNH YÊU CỦA MẸ

 

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”, mẹ là người phụ nữ cao cả nhất trong đời ta. Những câu chuyện cảm…