Anh Gioan thân mến trong Chúa Kitô!
Anh đã hỏi tôi về cách thức học hành làm sao để có thể thủ đắc sự hiểu biết, tôi xin khuyên anh vài điều sau đây:


1. Anh đừng muốn đi thẳng xuống biển, nhưng hãy từ từ lần theo các dòng suối nhỏ;
2. Hãy đi từ điều dễ cho đến điều khó. Đó là điều mà tôi nghĩ là một quy luật
3. Hãy chậm nói và từ tốn lên tiếng phát biểu.
4. Hãy giữ lương tâm tinh tuyền.
5. Đừng bỏ qua việc cầu nguyện.
6. Hãy yêu mến sự thinh lặng trong phòng riêng nếu anh muốn được dẫn vào kho tàng kiến thức.
7. Hãy hòa nhã với mọi người.
8. Đừng tọc mạch muốn biết công chuyện riêng tư của người khác.
9. Đừng quá thân mật với ai hết,
bởi vì sự thân mật dễ đưa đến suồng sã và làm xao lãng việc học hành.
10. Đừng nhúng mình vào chuyện thế sự.
11. Tránh bàn tán những chuyện nhảm nhí.
12. Hãy gắng bắt chước gương tốt của những bậc thánh hiền.
13. Không cần biết ai là tác giả của một câu nói, nhưng hãy biết tiếp nhận điều tốt mà họ nói.
14. Hãy cố gắng hiểu điều mà anh đang đọc hay nghe.
15. Hãy khai thông mọi điều ngờ vực, và lưu giữ trong ký ức những gì có thể được.
16. Đừng tìm kiếm những gì vượt quá khả năng của mình.

Anh hãy cố gắng theo các điều vừa nói, tôi tin chắc rằng anh sẽ đạt được điều ước nguyện.

 

(Trích Kỷ yếu mừng Năm Đời Sống Thánh Hiến, Trung tâm Học vấn Đa Minh, tr. 14)