Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

 

“Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa” (Dt 12,14).

 

 

  • Lời thánh Henri Newman

Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. Vì thế mà trong bài Thánh thi Te Deum Laudamus (Lạy Thiên Chúa, chúng con ngợi khen Chúa), chúng ta tuyên xưng: “Tu solus sanctus”: “Chỉ một mình Ngài là Đấng Thánh.”

 

Khi nói đến sự thánh thiện là chúng ta nói đến sự tinh trong, không bất cứ điều gì có thể làm vẩn đục hay suy giảm bản chất, và điều này có nghĩa là hoàn toàn đối lập và trái ngược với ô uế hay tội lỗi.

 

Theo nghĩa này, chúng ta xác tín chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh và Ngài sở hữu tất cả các tính chất của sự thánh thiện. Do đó, Chúa Giêsu đã khẳng định với anh thanh niên: “Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18). Chỉ một mình Ngài là Đấng Quyền Năng, Khôn Ngoan, là Tình Yêu, Lòng Thương xót, là Đấng Công Chính, là Sự Thật.

 

Thật vậy, sự thánh thiện được xem như là đặc quyền của Thiên Chúa, bởi vì nó làm cho Ngài vượt trội trên tất cả. Như trong sách Gióp có lời chép: “Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch? Này trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch” (G 25,4-5); và một lần khác: “Người chẳng cậy nơi các thánh của mình, và các tầng trời chẳng thanh sạch trước mắt Người” (G 15,15). Đây là điều đầu tiên chúng ta phải xác tín và tin nhận.

 

Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng, do lòng thương xót hải hà, Thiên Chúa cũng ban cho con người được thông dự vào bản tính thánh thiện ấy. Vì vậy, ngay từ giây phút đầu tiên tạo dựng nên Ađam, Ngài đã cho ông được kết hợp một cách mật thiết với Thiên Chúa và làm cho ông nên thánh thiện. Ân sủng này được gọi là ơn thánh hóa.

 

Đó là nguyên tắc kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Trong Vườn Địa Đàng, Ađam được dựng nên với sự khôn ngoan cùng nhiều đức tính khác; nhưng những món quà này không kết hợp Ađam với Đấng Tạo Hóa. Chỉ có sự thánh thiện mới có sức mạnh như vậy. Thánh Phaolô khẳng định một cách rõ ràng điều đó: “Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện; vì không có sự thánh thiện, thì không ai sẽ được thấy Chúa” (Dt 12,14).

 

Khi con người sa ngã và đánh mất ân sủng, con người vẫn giữ được một số đức tính tốt. Ở một mức độ nào đó, con người có thể trung thành, nhân hậu, thận trọng và công bình; nhưng những đức tính này không kết hợp con người với Thiên Chúa được. Điều cần thiết là sự thánh thiện. Do đó, điều đầu tiên trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là giải thoát chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi bằng phép Rửa Tội, mở lại cho chúng ta cánh cửa ân sủng vốn đã bị đóng chặt trong một thời gian dài giữa linh hồn và thiên đàng.

 

Nhờ đó chúng ta có thể hiểu được sức mạnh của tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Rất Thánh. Khi Thiên Chúa muốn chuẩn bị cho Con của mình một người mẹ, Ngài bắt đầu công việc của mình bằng cách làm cho người Mẹ ấy được sinh ra vô nhiễm nguyên tội.

 

Trước khi Mẹ được sinh ra, trước khi Mẹ có thể suy nghĩ, nói hay hành động, thì Ngài đã làm cho Mẹ trở nên thánh thiện vì thế Mẹ được gọi: “Tota pulchra es Maria”, “Mẹ Tuyệt Mỹ”. Mẹ trở nên công dân Nước Trời ngay khi còn ở dưới thế. Không có một vết nhơ tội lỗi nào ở trong Mẹ. Cho nên Đức Maria, Đấng đầy ân sủng, được phân biệt với tất cả các thánh và các thiên thần.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

Khi còn nhỏ, chúng tôi những đứa trẻ đã nghe tước hiệu “Rất thánh Đức Bà Maria” trong kinh cầu Đức Bà. Dù chẳng hiểu gì, nhưng chúng tôi vẫn cùng hoà với cả nhà thờ tung hô Mẹ Maria rất thánh.

 

Mẹ rất thánh là do hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban tặng cho Mẹ.

Mẹ rất thánh nên Mẹ được Chúa đoái nhìn và Mẹ được thấy Thiên Chúa (x.Dt 12,14).

Mẹ rất thánh nên Mẹ đẹp tuyệt mỹ.

 

Thánh Newman diễn tả thật sống động nét rất thánh tuyệt mỹ của Mẹ như sau: “Trước khi Mẹ được sinh ra, trước khi Mẹ có thể suy nghĩ, nói hay hành động, thì Ngài đã làm cho Mẹ trở nên thánh thiện vì thế Mẹ được gọi: “Tota pulchra es Maria”, “Mẹ Tuyệt Mỹ”.

 

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Bó hoá dâng Mẹ Maria hôm nay là lời tung hô dâng Mẹ. Ít trong ba khoảnh khắc của ngày sống, sáng trưa tối, bạn và tôi cùng thầm tung hô Mẹ Maria qua lời của kinh cầu Đức Bà nhé:

 

Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Cầu cho Chúng Con.

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh”.