Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

 

  • Lời Chúa

“Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con” (Kh 12,1-2).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Danh hiệu vĩ đại này có thể được kết nối với Mẫu tính của Đức Maria, nghĩa là với việc sau khi Mẹ được sứ thần Gabriel loan báo, được mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và với sự ra đời của Chúa Giêsu tại Bethlehem. Đức Maria trong tư cách là Mẹ Thiên Chúa, gần gũi và thân mật với Người Con Chí Thánh của mình hơn bất kỳ thiên thần nào; thậm chí còn thân thiết hơn cả các seraphim đứng chầu quanh Ngài và tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh!” (x. Is 6,3).

Thật vậy, tổng lãnh thiên thần Gabriel và Michael có sứ mệnh đặc biệt trong Tin Mừng và cả hai đều gắn liền với Đức Maria trong Mầu nhiệm Nhập Thể. Sứ thần Gabriel đã chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”, loan báo Mẹ được thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần và người Con mà Mẹ sinh ra sẽ được gọi là “Con Đấng Tối Cao” (x.Lc 1,28-33). Còn sứ vụ của thiên thần Michael đối với Đức Maria được miêu tả trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ với hình ảnh của người Phụ Nữ và con Mãng xà.

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa xuống thế làm người để thiết lập Vương quốc của Ngài giữa nhân loại. Nhưng vừa được sinh ra Ngài đã bị tấn công bởi những sức mạnh của thế gian và thế gian muốn tiêu diệt Ngài. Hêrôđê đã cố giết Ngài, nhưng Thánh Giuse đã cứu Chúa Giêsu Hài Đồng và Mẹ Maria bằng cách trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13-18).

Trong thị kiến, ông Gioan đã nhìn thấy “một điềm lạ vĩ đại xuất hiên trên trời, một người Phụ Nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện: đó là một con Mãng xà, đỏ như lửa…đang chực sẵn để khi bà sinh xong là nuốt ngay con bà” (x. Kh 12, 1-18). Thiên thần Michael và các thần của người đã đến để cứu người con và giành chiến thắng trước ma quỷ.

Thánh Gioan mô tả tiếp: “Thiên thần Michael và các thần của người giao chiến với con Mãng xà. Con Mãng xà cùng các thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ ở trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là con Rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay satan, kẻ chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất và các thần của nó cũng bị tống xuống với nó” (Kh 12, 7-9).

Ngay lúc đó, Đức Maria-Mẹ Thiên Chúa diễm phúc, có các thánh và các thiên thần phục vụ Mẹ vì thế mà Mẹ được tôn vinh là Nữ Vương các thiên thần.

 

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Đức Maria trong tư cách là Mẹ Thiên Chúa, gần gũi và thân mật với Người Con Chí Thánh của mình hơn bất kỳ thiên thần nào; thậm chí còn thân thiết hơn cả các seraphim đứng chầu quanh Ngài và tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh!” (x. Is 6,3). Lời của thánh Newman giúp chúng ta nhận ra được vị trí cao cả của Mẹ hơn các thiên thần.

Thật vậy, sự cao cả của Mẹ được Thiên Chúa ban tặng qua việc Mẹ được chọn để cưu mang Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa.

Với Chúa Giê-su Hài Nhi trong lòng, Mẹ gần gũi nhất với Chúa.

Với Chúa Giê-su Hài Nhi trong lòng, Mẹ được trân trọng và tôn kính, như người Mẹ Hồng Phúc mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao (x.Kh 12,1-2).

Và khi cưu mang Chúa Giê-su trong lòng, Mẹ không chỉ là người nữ tỳ của Thiên Chúa để thi hành sứ mạng Chúa trao, mà Mẹ còn trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Chúa Giê-su.

Vì thế, quý báu biết bao khi chúng ta chiêm ngắm biết bao thiên thần vây quanh Mẹ để tung hô, để cao rao và tỏ lòng tôn kính Mẹ, Nữ Vương các Thiên Thần.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hôm nay với tấm lòng tôn kính và yêu mến Nữ Vương các Thiên Thần, bạn và tôi hãy lo dọn dẹp lại bàn thờ Mẹ Maria trong gia đình nhé. Khi lau dọn bàn thờ và hình ảnh Mẹ, chúng ta làm với tấm lòng yêu thương và tôn kính hết sức có thể nghe!