Chuyển ngữ lời thánh nhân: Nữ Tu M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.

Suy niệm & trình bày: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

 

  • Lời Chúa

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42).

 

  • Lời thánh Henri Newman

Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô. Uy lực của danh hiệu này là gì? Đó là điều khiến chúng ta phải đặt trong tâm trí rằng Đức Mẹ đã được báo trước từ thuở ban sơ của loài người, được kết hợp với niềm hy vọng và lời cầu nguyện của tất cả những người thánh thiện thuộc mọi tín hữu chân chính của Thiên Chúa, thuộc mọi màu da và trong mọi thời đại “chờ đợi ơn cứu độ của Israel”, cho đến khi điều này được hoàn thành.

Đức Giêsu được các tiên tri và dân Do Thái gọi là Đấng Kitô hay Đấng Mêsia. Hai từ này có cùng một nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Vào thời cổ đại, có ba chức vụ lớn mà Thiên Chúa phán với những người được chọn, tức là dân Israel: Tư tế, Vương đế và Tiên tri. Những người được Thiên Chúa tuyển chọn cho một chức vụ đều được xức dầu long trọng.

Dầu biểu thị ân sủng của Thiên Chúa ban cho họ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta vừa là Tư Tế, Ngôn Sứ và Vua. Là Tư Tế vì Ngài đã hiến mình làm của lễ đền tội cho chúng ta; là Tiên Tri vì Ngài đã bày tỏ luật thánh của Thiên Chúa và chỉ có mình Ngài có vương quyền trên tất cả.

Vì vậy, Ngài là Đấng Kitô duy nhất và chân thật. Chính trong sự mong đợi Đấng Mêsia vĩ đại này mà dân Israel đã nuôi dưỡng hy vọng qua nhiều thế kỷ. Ngài sẽ đến để khôi phục mọi thứ.

Bên cạnh đó, câu hỏi khác được đặt ra là khi Đấng Mêsia đến thì ai sẽ là mẹ Đấng ấy? Ngay từ đầu, Đấng Mêsia đã được loan báo rằng sẽ không đến trực tiếp từ trời, nhưng sẽ được sinh ra bởi một người nữ. Thật vậy, sau sự sa ngã của Ađam, Thiên Chúa đã hứa một hậu duệ của người nữ sẽ dẫm nát đầu con rắn. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi người nữ đó được chỉ ra từ dòng dõi của Adam?

Trải qua dòng lịch sử, người Do Thái được mặc khải rằng Đấng Mêsia, Đức Kitô, con trai của một người nữ, sẽ được sinh ra từ dòng dõi của họ. Chính xác hơn là từ một trong mười hai chi tộc đã bị chia rẽ. Từ thời điểm đó, mọi phụ nữ trong dòng dõi Israel đều hy vọng có được đặc ân lớn lao là trở thành Mẹ của Đấng Mêsia. Thật vậy, người ta đã nghĩ rằng, nếu Đấng ấy vĩ đại, thì người mẹ cũng sẽ vĩ đại, thánh thiện và phước hạnh. Cũng vì lý do này mà người Do Thái rất coi trọng hôn nhân vì tin rằng hôn nhân sẽ là con đường cần thiết để Đấng Mêsia ngự đến.

Đức Maria không giống như những người phụ nữ khác. Mẹ không khao khát kết hôn để có thể được làm mẹ của Vị Vua vĩ đại. Mẹ quá khiêm tốn và trong sáng, Mẹ không trông mong như vậy. Mẹ chọn con đường mà mọi phụ nữ khác không biết đó là sống đồng trinh.

Khi sứ thần Gabriel loan báo Mẹ sẽ sinh hạ Đấng Tối Cao, Mẹ thật sự bối rối cho đến khi được trấn an rằng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể, Mẹ vẫn trinh khiết và hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Vì vậy, Mẹ Maria trở thành Mẹ Chúa Kitô không phải trong cách mà phụ nữ Israel đã chờ đợi và hy vọng trong nhiều thế kỷ. Mẹ đã khiêm tốn phó thác mọi sự trong tay Chúa, “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (Lc 1, 38). Nhờ đó Mẹ nhận được đặc ân cao quý hơn.

Đây là ý nghĩa đích thực của những lời bà Êlisabet đã nói khi Đức Maria đến thăm, và chúng ta lặp lại trong Kinh Kính Mừng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Vì vậy, chúng ta hãy ngợi khen quyền năng Thiên Chúa vì Đức Maria vừa là Mẹ vừa là Trinh nữ.

  • Cùng Anh Chị Em kính chào Mẹ - Ave Maria!

“Mẹ Maria trở thành Mẹ Chúa Kitô không phải trong cách mà phụ nữ Israel đã chờ đợi và hy vọng trong nhiều thế kỷ. Mẹ đã khiêm tốn phó thác mọi sự trong tay Chúa”. Lời thánh Newman giúp chúng ta hiểu được vai trò làm Mẹ Chúa Ki-tô khởi đi từ chính sự khiêm tốn và lòng quảng đại xin vâng của Mẹ.

Ở nơi hai điểm này Mẹ và Chúa Ki-tô, Con của Mẹ, tìm được “mẫu số chung”.

Con Mẹ, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng đã “gặp được” Mẹ mình, người Mẹ khiêm tốn và dịu hiền biết bao.

Con Mẹ, Đấng quảng đại và luôn nói lời xin vâng với Cha trên trời, đã có “cùng nhịp đập” với trái tim của Mẹ Maria qua chính lời xin vâng quảng đại của Mẹ đối với Thiên Chúa.

Ôi Mẹ thật là người nữ có phúc hơn mọi người phụ nữ, vì Mẹ được cưu mang Chúa Giê-su.

Hồng phúc nơi Mẹ lại lớn thêm, khi cả Mẹ và Chúa Giê-su CÙNG đồng nhất và hoà quyện với nhau qua tinh thần khiêm nhường và quảng đại.

 

  • Hồn sống trong ngày: Hoa lòng dâng Mẹ

Hoa lòng dâng Mẹ hôm nay là gì vậy?

Hôm nay bạn cùng tôi tập sống hiền lành khiêm nhường và quảng đại với thánh ý Chúa trong cuộc sống, cụ thể qua suy nghĩ và lời nói cùng hành động nhé. Hãy chú ý hết sức bao nhiêu có thể để sống tinh thần này với ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn.