Xuan Canh Tý

Ban Truyền Thông Giáo Phận Eichstätt đã đến thăm và làm Video Clip về sinh hoạt của Cộng Đoàn Mân Côi trong dịp Thánh Lễ Xuân Canh Tý 2020.

Cô Maike Eikelmann đã thực hiện Video Clip này. Quý ông bà và anh chị em có thể  vào Video Clip sau:

 

Chúc mừng năm mới! – Neujahrsfest der vietnamesisch-katholischen Gemeinde in Nürnberg.