Bài Mới

Đang trải dài trước nhà bạn và mời gọi bạn bước đi .

Đó là con đường sung sướng dễ dàng của những ngày hạnh phúc –

con đường đồng nội trong cảnh vật yên lành –

con đường bình an thanh thản, như ở ngoài vòng thời gian

con đường xứ Hòa Lan xuyên qua những vườn hoa muôn sắc .

con đường xứ Tu-ren (Touraine) trong vầng trời thơm dịu

Đó là con đường khắc khổ và cô đơn của miền Cao Nguyên vùng Castille, Tây ban nha -

Con đường mòn thoai thoải của Vùng đồi núi xứ Aspe, và nỗ lực cần thiết để trèo cao –

*

Đó là con đường của những buổi mai khi hy vọng thức giấc.

Đó là con đường của chiều tà, buồn rũ bóng đêm nặng nề …

Nhưng cần chi phải lo con đường sẽ ra sao ngày mai và những đòi buộc sẽ tới! Bạn phải theo con đường ấy với tâm hồn đơn thật và cương quyết trung thành nếu bạn muốn.

- Tất cả đều trở nên cho bạn con đường xứ Bốt (Beauce)- mà có lẽ bạn biết –

- Con đường ấy dài lắm

- Và bàn chân bạn sẽ rướm máu nếu bạn đi như khách hành hương .

- Nhưng kìa đàng xa bên chân trời, ngọn tháp “sừng sững vút cao và không bao giờ yếu đuối"

- Đức Trinh Nữ thành Chartres tiếp đón chúng ta nơi nhà Ngài.

- Hãy bước tới.

- Hãy bước đi quãng đường bạn phải đi .

- Một ngày nào, Chúa sẽ tiếp nhận bạn nơi nhà Ngài.