Học hỏi TM Mát-thêu

Trong Năm Phụng Vụ A, chúng ta cùng học hỏi về Tin Mừng Mát-thêu.

 Ở dưới là 05 bài viết về Tin Mừng Mát-thêu của…

Học Hỏi Lời Chúa

Lời Chúa là nền tảng cho đời sống Đức Tin. Đặc biệt 04 Tin Mừng đóng vai trò quan trọng nhất, vì kể lại đời…

Phút cầu nguyện

 

Phút Cầu Nguyện, Lời Chúa mỗi ngày, là chương trình phục vụ rao giảng Lời Chúa của Dòng Tên Việt Nam.

Cụ thể, Phút Cầu…