Lời Chúa Chúa Nhật 29 A (14.10.2020) & Tông Đồ Cầu Nguyện cho người đau yếu và khó khăn

 

YOUTUBE của ĐỂ LỜI CHÚA LỚN LÊN CHÚA NHẬT 28 A, ngày 07.10.2020

 

 

Thư Mục Vụ Đặc Biệt VI

Nürnberg, ngày 17.9.2020

Kính gởi Ban Đại Diện Liên Giáo Phận,

Kính gởi Ban Đại Diện các Cộng Đoàn thuộc Liên Giáo Phận,

Kính gởi Quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng các Cháu,

Hy vọng mọi người đã có thời gian nghỉ ngơi tốt trong mùa hè vừa qua, mặc dù có nhiều giới hạn do đại dịch. Thánh Lễ trong tháng 9 đã được tiếp tục tại các nhà thờ địa phương. Chương trình Thánh Lễ tháng 9 đã đăng trong thư Mục Vụ đặc biệt 5.

Xin chân thành cám ơn mọi người đã giữ các quy định của Giáo Quyền nghiêm túc. Đặc biệt xin cám ơn Ban Đại Diện các Cộng Đoàn đã nỗ lực chuẩn bị Thánh Lễ thật chu đáo đúng theo yêu cầu và quy định của Giáo Quyền.

Vào tháng 10 và 11.2020 chúng ta có Thánh Lễ lúc 15:00 ở các Cộng Đoàn theo chương trình sau:--> Đọc Tiếp