6 Đức Mẹ La VangCN 15.3 - Tĩnh tâm Mùa Chay tại Cộng Đoàn La Vang

LÒNG THƯƠNG XÓT TOẢ RA TỪ TRÁI TIM CỦA CHÚA GIÊ-SU

 

- Thời gian: Chúa Nhật 3 Mùa Chay

                     15.3.2020.

- Địa điểm:  St. Getrud.

                    Frühlingstraße 29

                    63743 Aschaffenburg.

 

            Chương trình

 

09:30 Cầu nguyện khai mạc.

           Lòng thương xót của Chúa

          Giê-su với con dân Do-thái.

10:30 Giải lao.

10.45 Lòng thương xót của Chúa

           Giê-su dành cho người ngoại.

11:45 Đàng Thánh Giá.

12:30 Giải lao và cơm trưa (tự túc).

13:30 Lòng thương xót của

          Chúa Giê-su trên Thánh Giá.

14:30 Chầu Thánh Thể và giải tội.

15.30 Chuẩn bị Thánh Lễ.

16:00 Thánh Lễ Chúa Nhật.

Ca. 17:15 Kết thúc.

 

Xin chân thành kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến CĐ. La Vang

tĩnh tâm mùa Chay chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh.