PHOTO 2020 02 21 15 52 50

 

Giới thiệu về Cộng Đoàn Thánh Gia

Vào Chúa Nhật 22.12.2019, sau Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh ở Bayreuth, các anh chị em giáo dân hiện diện đã đồng thuận cùng cha tuyên uý, thành lập Cộng Đoàn Thánh Gia. Cộng Đoàn Thánh Gia gồm người Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Bamberg, sống ở các thành phố Bayreuth, Hof, Stadtsteinach, Grafengehaig và Windisschesschenbach. Ngoài ra, Cộng Đoàn Thánh Phao-lô gồm một vài gia đình có mặt trong cuộc họp, đã đồng thuận sát nhập vào Cộng Đoàn Thánh Gia.