CĐ Thánh Giu se

Trưởng Ban:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Anh Trần Mạnh Thi
Anh Võ Trùng Dương
Chị Đặng Phương Dung 
Phạm Thị Minh Thanh
Lê Cát Thùy Trang

 

Giới thiệu về Cộng Đoàn Thánh Giuse

.............

 

 

 

 

Hinh CD Thanh Giuse mung tet Canh Ty 2020 147