Chủ tịch:
Phó nội vụ:
Phó ngoại vụ:
Thư ký:
Thủ quỹ:
Phạm Anh Tuấn Tú
Nguyễn Quang Mạnh
Lâm Công Khanh
Trần Nữ Kiều Trinh
Đặng Thị Mỹ

 Cựu Ban Chấp Hành Liên Giáo Phận